BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Πανδημίας συνέχεια και νέα μέτρα…

Τα νέα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν ή περιμένουμε να ισχύσουν 

Απόστολος Αλωνιάτης*

Όσο διαρκεί η πανδημία και τα τοπικά ή πανελλαδικά lockdown, τόσο είναι αναγκαία νέα μέτρα που πρέπει να παρθούν από την ελληνική κυβέρνηση.
Πριν δούμε ποιες από αυτές τις εξαγγελίες έχουν νομοθετηθεί ή έχουν πάρει τον δρόμο για την ελληνική βουλή και ποιες περιμένουμε ακόμα να ψηφιστούν, θα θέλαμε, για μια ακόμη φορά, να τονίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην εξαγγελία και την νομοθέτηση και βέβαια την υλοποίηση των μέτρων.
Πρόσφατο παράδειγμα οι εξαγγελίες και η υλοποίηση των μέτρων για την μείωση των ενοικίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Οι εξαγγελίες έγιναν στο τέλος του 2020, ο νόμος ψηφίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου και η απόφαση δημοσιεύτηκε μόλις στις 11.2.2021.
Αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών, που απαιτούσαν τα ενοίκια, και ενοικιαστών που περίμεναν να δουν σε ποια κατηγορία ανήκουν, τι θα ισχύσει και τι πρέπει να καταβάλλουν. Αν είναι δηλαδή απαλλασσόμενοι και δεν πρέπει να καταβάλουν ενοίκιο (κλειόμενες επιχειρήσεις με κυβερνητική εντολή) ή είναι στην κατηγορία που θα πληρώσουν το 60% του ενοικίου (πληττόμενες επιχειρήσεις).

Αλαλούμ και προβλήματα στις άδειες μετακίνησης

Αν και μετά εορτής, που λένε, θα θέλαμε όμως να ασχοληθούμε όμως με τις άδειες κυκλοφορίας, όχι για να δώσουμε οδηγίες, αλλά για να καταγράψουμε ορισμένα από τα προβλήματα, που υπάρχουν.
Πρώτο και κύριο η συνεχή απασχόληση επιχειρήσεων, λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων με την έκδοση βεβαιώσεων κίνησης, αδειών κίνησης κλπ.
Έχει αναλογιστεί κανείς πόσες ώρες έχουν καταναλωθεί, ή για να το πούμε σωστά έχουν σπαταληθεί, για την έκδοση αυτών των βεβαιώσεων, και πόσο χαρτί βεβαίως, βεβαίως. (του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως που έλεγαν και στην ελληνική ταινία….)
Όποιος όμως σχεδίασε αυτό το σύστημα είναι βέβαιο ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ, ή θέλει να καταπολεμήσει την ανεργία. Εξηγώ γιατί. Έστω μια επιχείρηση που δουλεύει με βάρδιες, θα πρέπει να προσλάβει ένα άτομο για να βγάζει μόνο τις άδειες κυκλοφορίας, ή ακόμα χειρότερα όταν θέλει να βάλει εκ περιτροπής κάποια άτομα ή σε τηλεργασία κάποιους από το σύνολο του προσωπικού ή να εκδώσει αναστολές στους υπόλοιπους ή βεβαιώσεις μετακινήσεις σε αυτούς που επανήλθαν από αναστολή και τούμπαλιν, αν στο προσωπικό έχουμε και τετράωρα… 

Εταίροι μη διαχειριστές – Τους αγνοεί το σύστημα Εργάνη

Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του, και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζομένου προς αυτές.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ ορίζεται ότι με τη σύμβαση εταιρείας, δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό, ιδίως οικονομικό. Η εισφορά των εταίρων μπορεί να συνίσταται στην εργασία τους (άρθρο 742 ΑΚ). Η παρεπόμενη σχέση λέγεται εταιρική εργασιακή σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ των εταίρων αυτών και της εταιρείας. Σε αυτήν την εργασιακή σχέση δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν μία εξαρτημένη εργασία (σύμβαση εργασίας).
Από το ΕΡΓΑΝΗ όμως μπορεί να εκδοθεί ι «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ1- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μόνο στον εταίρο ή στους εταίρους που έχουν οριστεί διαχειριστές της εταιρίας και όχι στους υπόλοιπους εταίρους που προσφέρουν την εργασία τους στην εταιρία και «πληρώνονται» γι’ αυτή από τα κέρδη που έχει η εταιρία.
Αυτοί, λοιπόν, δεν είναι ούτε εργαζόμενοι, ούτε μέλη διοίκησης για το « ΕΡΓΑΝΗ» και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χρεωθούν με πρόστιμο 300 ευρώ, αφού αναγκάζονται να κινηθούν με το γενικό έγγραφο κίνησης σαν να πηγαίνουν στο super market, ενώ πάνε στην εργασία τους.

Συγγενικά πρόσωπα σε ατομικές επιχειρήσεις

Είναι γνωστό ότι οι ατομικές επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές δεν είναι και πολύ «ατομικές» αλλά περισσότερο οικογενειακές, αφού βοηθάει όλοι η οικογένεια σε αυτές.
Παράλληλα ο νόμος αναφέρει ότι όταν υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και ασφάλιση στο ΙΚΑ, δηλαδή θα πρέπει να γίνει πρόσληψη και με μια νέα διευκρίνηση αναφέρει ότι «τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ’ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά».
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, είναι μεν υποχρεωτική, δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα πρόσωπα αυτά.
Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά, κινούνται με τα απλά έγγραφα κίνησης και όχι με κάποιο επίσημο έγγραφο μιας και δεν έχει προβλεφθεί από καμία περίπτωση άδεια κίνησης.

Προσοχή σχετικά με τη διάκριση των συγγενών επισημαίνουμε:
– Συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος είναι τα παιδιά προς τους γονείς τους και οι γονείς προς τα παιδιά τους.
– Δευτέρου βαθμού εξ αίματος είναι κατ’ ευθεία γραμμή ο παππούς προς τα εγγόνια και εκ πλαγίου τα αδέλφια μεταξύ τους.
– Συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αγχιστείας είναι ο πεθερός ή η πεθερά προς τον γαμπρό ή τη νύφη και ο πρόγονος προς τη μητριά ή τον πατριό.
– Δευτέρου βαθμού εξ αγχιστείας είναι ο σύζυγος προς τα αδέλφια της συζύγου του και η σύζυγος προς τα αδέλφια του συζύγου της (κουνιάδος – κουνιάδα).
– Το θετό τέκνο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 1579 του Α.Κ. «από της υιοθεσίας επέχει τάξιν γνησίου έναντι του υιοθετήσαντος» υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. με βάση τις διατάξεις που θα αναφερθούν στη συνέχεια.
– Το παιδί που έχει γεννηθεί εκτός γάμου, επέχει θέση γνησίου απέναντι στη μητέρα του, ενώ όσον αφορά τον πατέρα του μόνο εφόσον επακολουθήσει γάμος μεταξύ των γονέων και εκούσια ή δικαστική αναγνώριση.
Στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα πρόσωπα ασφαλιστούν από την επιχείρηση, ο ασφαλισμένος έχει υποχρεωτικά πλήρες ωράριο απασχόλησης, 25 μέρες ασφάλισης κάθε μήνα και πληρώνει κανονικές εισφορές στο ΙΚΑ, δεν υπάρχει κάποια έκπτωση όπως υπήρχε παλαιότερα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση απόλυσης και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα ένσημα) να λάβει με την απόλυση και επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Συνταξιούχοι αγρότες

Δύσκολή έχει γίνει και η κίνηση των αγροτών και ειδικά των συγγενικών τους προσώπων που απασχολούνται στην παραγωγή, αλλά και των αγροτών που έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκτός νόμου που κατοικούν. Βλέπετε τα χωράφια και οι αγροτική παραγωγή ή τα κοπάδια στην κτηνοτροφία δεν γνωρίζουν σύνορα, ούτε νομών ούτε χωρών.
Σε ποιο δύσκολη θέση είναι οι συνταξιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα τους όπως τους το επιτρέπει ο νόμος.

Νέες παρεμβάσεις και εξαγγελίες

Αν και μεγάλη η εισαγωγή, θεωρήσαμε υποχρέωση μας να τα καταγράψουμε, μήπως κάποιος σκύψει επάνω στα προβλήματα που δημιουργούνται με τα μέτρα που παίρνονται.
Ας δούμε τώρα τι έχουμε και τι περιμένουμε.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 

Επιστρεπτέα 6
Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 24 Φεβρουάριου 2021, σύμφωνα με την εξαγγελία του Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρας στο ΣΚΑΙ
Οδηγίες έχουν δοθεί με την ΓΔΟΥ 154/2021 (ΦΕΚ Β’ 540/11-02-2021) και αναμένουμε την απόφαση, που θα μας δώσει τα κριτήρια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα πληρούν τους όρους που τεθούν.

Επιστρεπτέα 7
Προετοιμάζεται και ο έβδομος κύκλος του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης κατά τη διάρκεια της του ενημέρωσης πολιτικών συντακτών, στις 15 Φεβρουαρίου.
Όπως είπε, ο κύκλος αυτός του προγράμματος θα αφορά στην απώλεια τζίρου ολόκληρου του πρώτου τριμήνου με αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός του Φεβρουαρίου, ενώ το 50% δεν θα επιστρέφεται.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα:
«Με τα σημερινά δεδομένα, ο 7ος κύκλος, με δημοσιονομικό κόστος περίπου στο 1 δισ. ευρώ, θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου τριμήνου του 2021, όπου θα συνυπολογιστούν τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει εντός Απριλίου. Και πάλι θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου. Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται».

Μείωση ενοικίων 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος
Κυκλοφόρησε, επιτέλους, η απόφαση Α. 1025/9.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 538/11-02-2021), σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Όπως αναφέρει η απόφαση:
«αποφασίζουμε:
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 04 Ιανουαρίου 2021 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 04 Ιανουαρίου 2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021,απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του 40% του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Στην απόφαση υπάρχουν δυο πίνακες με τους αντίστοιχους ΚΑΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Προσοχή:
Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, θα μπορούν να λάβουν 80% αποζημίωση αφορολόγητη, εάν η επιχείρηση δικαιούται ολική μείωση ή 20% εάν η επιχείρηση δικαιούται μείωση κατά 40%.
Θα πρέπει όμως να προσέξουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την απόφαση:
– Για το δικαίωμα της μείωσης λαμβάνονται υπόψιν οι κύριοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που ήταν ενεργοί στις 4.1.2021 και όχι αυτοί που ήταν στις 20.3.2020.
– Λαμβάνονται υπόψιν εάν χρειαστεί οι ΚΑΔ που αναγράφονται στον κωδικό 022 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019 (ΚΑΔ με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα) και όχι αυτά του εντύπου Ε3 του 2018.
Δεν ορίζεται εάν η επιχείρηση λειτούργησε ή όχι, αλλά μόνο εάν έχει κάποιον από τους απαραίτητους ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επίσης, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να παρουσιάσει κάποιο οικονομικό στοιχείο για να αποδείξει μείωση ή όχι, αρκεί μόνο η απόδειξη των ΚΑΔ για να προκύπτει ότι είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α (μείωση 100%) και Β (μείωση 40%) της εγκυκλίου η διασταύρωση γίνεται αυτόματα με την υποβολή δήλωσης Covid.

Ενοίκια Μαρτίου

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2021, στο νόμο «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις», η μείωση των ενοικίων και για τον μήνα Μάρτιο του 2021.
Η σχετική διάταξη, όπως αναφέρεται στο ψηφισθέντα νόμο N.4778 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021):

Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής µμίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µμέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με τον ίδιο νόμο N.4778 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021), παρατείνεται για ένα μήνα ακόμη το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 40 Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) παρατείνεται μέχρι τις 31.3.2021 και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.1.2021.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη μείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα.

Αναστολές εργαζομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου N.4778 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021), «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις», παρατείνεται για ένα ακόμη μήνα η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να θέτουν σε αναστολή τους εργαζόμενους τους.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα αφορούν και σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.1.2021 και ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.3.2021.
β. Εμπλουτίζεται το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων για αναστολή συμβάσεων εργασίας, με την παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη δυνατότητα
i) τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας πρόσληψης των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να τίθενται σε αναστολή και
ii) του απώτατου χρονικού ορίου της αναστολής.

Άρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/20201.
Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) εφαρμόζεται σε εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η.1.2021 και ισχύει για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού COVID-19 ή ανήκει σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.3.2021.
2. Η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, οι κλάδοι και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία µε εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων των οποίων οι συβάσεις εργασίας μπορούν να τίθενται σε αναστολή, καθώς επίσης και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, να ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα.»

Παράταση δόσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 646/19.2.2021η Κ.Υ.Α. οικ.6789/309/15.2.2021 των Υπουργείων Οικονομικών, και Εργασίας με θέμα “Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.”με την οποία ορίζεται ότι. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση):

Άρθρο 1
Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.
Τους ΚΑΔ που εντάσσονται στην παράταση των δόσεων θα του βρείτε στην Κ.Υ.Α 6789/309/2021.

Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών πανδημίας

Με το άρθρο 44 του N.4778 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021)
– Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (30.4.2021), μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
– Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής [σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις, από είκοσι τέσσερις (24) που προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση],
Οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων [ισχύει για δώδεκα (12)] απαλλάσσονται των προβλεπόμενων τόκων.

Άρθρο 44. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) τροποποιούνται και το άρθρο 32 του ν. 4756/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης
1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.
4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.”
6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.
7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:
α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.1846/1951 (Α΄ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν.86/1967 (Α΄ 136),
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.
10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10 και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»

Λοιπές διατάξεις
Πέρα από τα μέτρα που αναλύουμε παραπάνω, ο N.4778 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021), περιέχει και άλλα άρθρα που αφορούν μέτρα για την πανδημία κα την οικονομική ενίσχυση άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικών ομάδων:
Άρθρο 37. Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας – Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Άρθρο 39. Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
Άρθρο 42. Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών – Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
Άρθρο 43. Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Τι περιμένουμε ακόμη
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περιμένουμε ακόμη

Παράταση της μείωσης ΦΠΑ
Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές, στους κινηματογράφους και στις θεατρικές παραστάσεις, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται όλες οι μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, δηλαδή κάθε είδους μεταφορά προσώπων, όπως χερσαίες ή εναέριες, οι οποίες πραγματοποιούνται με εισιτήριο για τον επιβάτη.
Επίσης περιλαμβάνονται οι μεταφορές προσώπων που γίνονται με τουριστικά λεωφορεία και με ταξί.
Επιπλέον, παρατείνεται η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Να θυμίσουμε ότι με τον Νόμο 4728 (ΦΕΚ Α’ 186/29-09-2020), παρατάθηκε έως και τις 30-4-2021 (από τις 31-10-2020. που ισχύει) η μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, δυνάμει του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την Ε.2080/5-6-2020, οι μείωση αυτή αφορά τα παρακάτω αγαθά και υπηρεσίες.
Α. τα μη αλκοολούχα ποτά, ήτοι:
– Ποτά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα [π.χ. μεταλλικά νερά, αναψυκτικά ποτά τύπου κόλα, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονίτα, βυσσινάδα, παγωμένο τσάι (ice-tea)]
– Μπύρα χωρίς αλκοόλη (μόνο εφόσον έχει μηδενική περιεκτικότητα αλκοόλης)
Αλλά μη αλκοολούχα ποτά έτοιμα προς πόση [π.χ. καφές, τσάι, υποκατάστατα του γάλακτος (όπως «γάλα» σόγιας), σοκολατούχο γάλα, φρουτοχυμοί, νέκταρ χυμών]
– Τονωτικά παρασκευάσματα, ισοτονικά παρασκευάσματα, ενεργειακά ποτά (π.χ. για αθλητές) και πόσιμοι ηλεκτρολύτες.
Εξαιρούνται όλα τα αγαθά της ΔΚ 2202 που περιέχουν σε οποιοδήποτε βαθμό αλκοόλη.
Β. Τα εισιτήρια κινηματογράφων και οι μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους.
Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και στις επιτόπιες καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.

Χρέη πανδημίας 

 • Φορολογικά
  Νέα παράταση πήραν τα ληξιπρόθεσμα του πρώτου και δευτέρου lockdown, που έληγαν στις 30 Απριλίου 2021. Συμφώνα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στις 11.2.2021.
  Ειδικότερα:
  Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 30.4.2021, η περίοδος αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις 31.12.2021.
  Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31.12.2021) θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.
  Υπενθυμίζεται ότι για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.
  Ακόμη σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο.
  Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις αυτές με τον Νόμο 4738 (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020), «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τα Άρθρο 289 έως 293, οι οφειλές αυτές μπορούσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.
 • Δόσεις εκκαθάρισης μη μισθωτών

Με την 51994/Σ.16503/11.2.2021 «Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019», δόθηκα οδηγίες για την καταβολή των 5 δόσεων της εκκαθάρισης.
«Με το παρόν παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ενιαία ενημέρωση ασφαλισμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών:
– Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται η εκκαθάριση έτους 2019 και οι τροποποιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017, 2018 των οποίων η προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης έληγε 30.11.2020.

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
– Οι ως άνω δόσεις εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.
– Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
– Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.
Προσοχή!!! Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.
– Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.
– Έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου.»
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε, όμως, από το βήμα της Βουλής, στις 17 Φεβρουάριος 2021, ότι θα εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία θα παρατείνει για τρεις μήνες την καταβολή των οφειλών από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του 2019.
Σύμφωνα με σχετική είδηση της ΕΡΤ, «έρχεται τρίμηνη παράταση για τις οφειλές από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του 2019, που βαρύνουν 800.349 ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Πρόκειται για τις οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση αποπληρωμής πέντε δόσεων, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει -με την ισχύουσα διάταξη- να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου.
Αναμένεται να δοθεί νέα τρίμηνη παράταση στην αποπληρωμή των εν λόγω οφειλών, ώστε η ρύθμιση των πέντε δόσεων στην οποία έχουν ενταχθεί να αρχίσει να «τρέχει» από τον Ιούνιο.» 

 * Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2023

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Απρ 03
Απρ 03

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Start

3 Απριλίου @ 16:00 - 17:00
Απρ 07

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558