BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Φάουλ με τη μείωση ΦΠΑ…

Άλλο ένα φάουλ από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

 Απόστολος Αλωνιάτης*

Μείωση ΦΠΑ ένα ακόμη φάουλ της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου. Κυκλοφόρησαν την εγκύκλιο για την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ από 1.6.2020 έως 31.10.2020, στις 9 Ιουνίου 2020 με μαϊμού ημερομηνία 5.6.2020.
Συγκεκριμένα στις 9 Ιουνίου κυκλοφόρησε η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ.: Ε.2080/5.6.2020 και θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/A’) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους».
Προς τι η διαμαρτυρία; Μα δεν μπορείς εννέα μέρες μετά να δημοσιοποιείς ένα έγγραφο που δίνει οδηγίες για την εφαρμογή μιας  κυβερνητικής απόφασης που απαιτεί τεχνική παρέμβαση  πάνω σε Φορολογικές Ταμιακές Μηχανές (ΦΤΜ), και προσαρμογή σε φορολογικά συστήματα,  εκ των υστέρων!
Δηλαδή μία απόφαση που θα έπρεπε να βγει μαζί με το Νόμο, για να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις, βγήκε εννέα μέρες μετά!

Μείωση στα ταξί
Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Για δυο ημέρες δεν γνωρίζαμε, ή για να το πούμε σωστά, προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε, κατά πως βόλευε τον κάθε ένα, τη ρήση του νόμου 4690/2020 Άρθρο 11 «γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παρ.1α ως εξής: «1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.»»
Είναι μέσα τα ταξί; Μειώνεται ο συντελεστής γι’ αυτές τις μεταφορές; Ποιες άλλες είναι σε αυτή την κατηγορία;
Στην διεύθυνση δεν απαντούσε κανείς, οι δημοσιογράφοι ρώταγαν αλλά δεν έπαιρναν απάντηση, λες και η απάντηση «μαγειρευόταν» εκείνη την ώρα.
Την κατάσταση, αλλά μόνο για τα ταξί, ήλθε να ξεκαθαρίσει την Τετάρτη το μεσημέρι, ένα δελτίο τύπου που έλεγε ότι και τα ταξί έχουν μειωμένο ΦΠΑ.

Τι τελικά θέλει να πει ο ποιητής;
Με την εγκύκλιο ξεκαθαρίστηκε ότι στην κατηγορία  «1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.», ανήκουν εκτός από τα ταξί και οι παρακάτω κατηγορίες:
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με την οποία οι μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει μεταφορές προσώπων κάθε είδους, χερσαίες, θαλάσσιες ή εναέριες, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε με εισιτήριο για κάθε επιβάτη, είτε ως ομαδική μεταφορά προσώπων, όπως τουριστών για λογαριασμό πρακτορείου ταξιδίων ή του προσωπικού μιας επιχείρησης.
Επίσης, καταλαμβάνει τις μεταφορές προσώπων που παρέχουν οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ., αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ). Για τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης, ως αποσκευές θεωρούνται οι βαλίτσες και άλλες τσάντες ταξιδιού με τα προσωπικά είδη των επιβατών, καθώς και κινητά πράγματα, που μεταφέρονται ως χειραποσκευές και συνοδεύονται από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν περιλαμβάνονται άλλα αγαθά του ταξιδιώτη που δεν αποτελούν αποσκευή, όπως τα αυτοκίνητα. Η μεταφορά των αγαθών αυτών υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%).

Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών
Στην εγκύκλιο ξέχασαν να δώσουν οδηγίες για την προσαρμογή των ΦΤΜ. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1160/17.7.2015, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στον ΦΠΑ με τον Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α’/16.7.2015), κοινοποιήθηκαν δηλαδή οι μετατάξεις προϊόντων από το 13% στο 23%, η διοίκηση, σχετικά με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων είχε δώσει την παρακάτω οδηγία.
«Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του Ν.1809/1988, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του ΦΠΑ θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης “Ζ” ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’ αυτά κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που γίνεται χρήση Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός Ιουλίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση – προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση – προσαρμογή, ο κάτοχος – χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τα φορολογικά στοιχεία για λιανικές πωλήσεις, όταν εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα με εκτυπωμένο τον εμπεριεχόμενο συντελεστή ΦΠΑ, να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών ΦΠΑ και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.
Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές δύνανται να γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης ΦΠΑ».

 *Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιουλίου 2020

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεωνς αυτή την στιγμή.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4552