BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Τα είχαμε χύμα… μας ήλθαν και τσουβαλάτα!

Σα να μην μας έφτανε το Υπουργείο Οικονομικών με τις ατελείωτες απαιτήσεις του οικονομικού επιτελείου, και η ΑΑΔΕ, ήρθε να προστεθεί και η ψηφιακή κάρτα, του Υπουργείου Εργασίας. 

Απόστολος Αλωνιάτης*

Πρόκειται για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την απογραφή των εργαζομένων, όλων των εταιρειών της Ελλάδας, πλην των επιχειρήσεων super market και τραπεζών.
Σύμφωνα με την με αριθμό 49758/26.5.2022 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 31.5.2022, οριζόταν χρονικό διάστημα δύο μηνών -από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2022- προκειμένου να ολοκληρώσουν οι επιχειρήσεις της Β φάσης, την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Στις 23.9.2022, με σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Εργασίας, πληροφορηθήκαμε πως, μειώνεται η δίμηνη προθεσμία, σε έναν μήνα (από 1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022):
«Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 , θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας (που εντάσσονται στην δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.».
Παρατήρηση: Για 60 επιχειρήσεις, super market και τράπεζες, με 120.000 εργαζόμενους δόθηκε χρόνος απογραφής 3 μήνες, ενώ για 400.000 επιχειρήσεις, απ’ όλους τους κλάδους της οικονομίας, με περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους μόλις 30 ημέρες.
Αλήθεια που είναι η σχετική απόφαση γι’ αυτή την τροποποίηση της απόφασης 49758/2022;
Επίσης, στις 30.11.2022 με νέο δελτίο τύπου ανακοινώνεται παράταση έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα, τονίζοντας ότι η προθεσμία είναι η τελευταία και υπογραμμίζοντας πως δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Και οι δέκα μέρες που μας χρωστάνε;

Τροποποιητικές δηλώσεις
Όπως είδαμε και στο φορολογικό ημερολόγιο, που δημοσιεύσαμε την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος του μήνα και του χρόνου ταυτόχρονα, πρέπει να κατατεθούν ορισμένες φορολογικές δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθούν:
– Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Για όσες εταιρίες έχουν φορολογικό έτος 1.7.2021 έως 30.6.2022.
– Υποβολή Συμπληρωματικής Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επικουρικά
i. Δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων και λοιπόν εισοδημάτων που φορολογούνται στο έτος αναφοράς.
Στις δηλώσεις αυτές υπάγονται και οι συμπληρωματικές δηλώσεις των αγροτών που έλαβαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του έτους 2018 και αφορούν σε χρήσεις από το 2017 και πίσω. [Προσοχή! Για τα φορολογικά έτη 2017-2016-2015 ηλεκτρονικά μέσω taxisnet. Για δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα στη Δ.Ο.Υ.]
ii. Δηλώσεις Θανούντων. Η δήλωση κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους.
iii. Δηλώσεις όσων έκαναν αίτηση, και εγκρίθηκε, για να γίνει η μεταφορά στη Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού. [Προσοχή! Επειδή η έγκριση γίνεται μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων, αν το αίτημα μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού είναι αρνητικό, τότε οι φορολογούμενοι, των οποίων απορρίφθηκε το αίτημά τους, υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση, με πρόστιμο.]
Σήμερα θα δούμε τη διαδικασία κατάθεσης των δηλώσεων αναδρομικών.

Αναδρομικά παλαιών ετών
Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.
Προσοχή! Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα.
Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

Υποβολής «χειρόγραφων»
Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, οι παραπάνω τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ με την παρακάτω μέθοδο:
Οι δηλώσεις που, κατ’ εξαίρεση, δεν υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (χειρόγραφες δηλώσεις) είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας “Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ε1 της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων (συμπληρωμένων), των συνοδευτικών δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο διαδίκτυο (www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia>Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού). Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην πλατφόρμα “Τα Αιτήματά μου” της ΑΑΔΕ είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ.
Μέσω της εφαρμογής «τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων. 

Αγροτικές επιδοτήσεις
Πρέπει να επισημάνουμε ότι από το φορολογικό έτος 2021 έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, που αφορά τον τρόπο φορολόγησης των αναδρομικών επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4772/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 8 ΚΦΕ και ορίζεται συμπληρωματικά ότι κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν.4772/2021, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 ισχύουν για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2021 και μετά (σχετική η Ε.2059/2021 Εγκύκλιος).
Για την ειδική περίπτωση όπου ως χρόνος κτήσης των αγροτικών ενισχύσεων επιλέγεται o χρόνος στον οποίο ανάγονται (αναδρομική είσπραξη κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης) δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αυτές τις αγροτικές ενισχύσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή δήλωσης για το εισόδημα αυτό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Από το φορολογικό έτος 2018 και μετά οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ενώ για τα προηγούμενα έτη υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 1 της παρούσας, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση. Η καταβολή του φόρου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ. 

Τροποποιητικές δηλώσεις με φόρο έως 100 ευρώ
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4916/2022 περί μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ, το οποίο τροποποιεί τα άρθρα 54 και 72 του Ν.4174/2013, στο άρθρο 72 προστίθεται νέα παρ. 57 ως εξής:
«57. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επιπλέον ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»
Με τις διευκρινήσεις που δόθηκα από την διοίκηση, με την εγκύκλιο Ε.2053/2022, οι διατάξεις αυτές αφορούν μόνο σε πράξεις επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και όχι σε πράξεις επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις.
Προκειμένου να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του πρόστιμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ σε υποβληθείσα εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς και εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος. Ως αρχική δήλωση νοείται και η τυχόν τροποποιητική ή τροποποιητικές που έχουν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, αφού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στην περίπτωση αυτή η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής.
Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών για το ίδιο φορολογικό έτος, οι διατάξεις του άρθρου 54 ΚΦΔ αυτές, εφαρμόζονται για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον αθροιστικά το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Παραδείγματα
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:
α) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σαράντα (40) ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από εκατό (100) ευρώ.
Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη (εκπρόθεσμη) τροποποιητική, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή πενήντα (50) ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη εκπρόθεσμη) τροποιητική δήλωση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο ούτε σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις (40 + 50 = 90) δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.
β) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σαράντα (40) ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από εκατό (100) ευρώ.
Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη (εκπρόθεσμη) τροποποιητική, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή εβδομήντα (70) ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη) τροποιητική δήλωση. Επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο τροποποιητικές δηλώσεις (40 + 70 = 110) υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική.

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2024

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δε 11

Webinar – myDATA

11 Μαρτίου @ 16:00 - 19:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558