BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Παρεμβάσεις για τις γονικές παροχές μετρητών και τις ταμειακές μηχανές

Με τροπολογίες το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει θέματα που αφορούν στις γονικές παροχές μετρητών και θεσμοθετεί πρόστιμα για τη μη διασύνδεση των ταμειακών μηχανισμών. 

Απόστολος Αλωνιάτης* 

Γονικές παροχές
Στην τροπολογία, και συγκεκριμένα στο άρθρο 175 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή αποσαφηνίζεται ότι, κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.09.2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
Με την διάταξη επιδιώκεται η αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των 800.000€ στις δωρεές και γονικές παροχές καθώς στο πρώτο διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης αυτής παρατηρήθηκε το φαινόμενο να δωρίζονται χρηματικά ποσά μέσω ανάληψης και κατάθεσης και όχι με απευθείας μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
«Άρθρο 175**
Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών – Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν.4839/2021
1.Στο τέλος του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν.4839/2021 (Α’ 181), προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.2961/2001 (Α’ 266), ως μεταφορά χρημάτων ορίζεται η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.»
2.
Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τη δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία πραγματοποιείται από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.9.2022». 

Τα προβλήματα
Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν προέρχονται είτε από λάθη του τραπεζικού συστήματος είτε από λάθη των εμπλεκόμενων.
Πολλές καταθέσεις που έγιναν από το τραπεζικό σύστημα δεν έγιναν μέσω μεταφοράς χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, π.χ. των γονέων προς τα τέκνα, αλλά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε φαινόταν σαν να κατατέθηκαν μετρητά στον λογαριασμό του τέκνου. Τι είχε συμβεί; Ο υπάλληλος που διενέργησε την πράξη, αντί να κάνει μεταφορά των χρημάτων από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, έκανε ανάληψη μετρητών από το λογαριασμό των γονέων και μετά έκανε, αντίστοιχα, κατάθεση στο λογαριασμό του τέκνου. Άρα στη Δ.Ο.Υ. δεν δέχθηκαν τη γονική παροχή μετρητών ως πράξη του άρθρου 56 του Ν.4839/2021, αλλά ως κανονική δωρεά χρημάτων και βέβαια έβαλαν φόρο με ποσοστό 10%, όπως ορίζει ο νόμος.
Την ίδια φορολογική αντιμετώπιση είχαν από τη Δ.Ο.Υ. και τα χρήματα που έγιναν δωρεά από τους γονείς προς τα παιδιά, ή από τους παππούδες προς τα εγγόνια, και κατατέθηκαν με μετρητά από το συρτάρι και όχι μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
Προσοχή! Η φορολόγηση των γονικών παροχών και των δωρεών γενικά αναφέρονται στον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (Α’ 266) και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν. Ο νόμος σχετικά με την δωρεά χρηματικών ποσών αναφέρει:
«Η γονική παροχή χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ενώ η δωρεά χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Γ’ κατηγορία». 

Έκπτωση έως 800.00 ευρώ
Να θυμίσουμε ότι με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Νόμο 4839/2021 (άρθρο 56) και αφορούν την αύξηση του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών. 

Φόρος Δωρεάς
Με τη διάταξη αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του φόρου στους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των ίδιων προσώπων και, συγκεκριμένα, για δωρεές και γονικές παροχές που πραγματοποιούνται από την 1η.10.2021.
Αυξάνεται, δηλαδή, το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.2961/2001 σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ που ισχύει.
Προσοχή! Το μέτρο αφορά μόνο τις δωρεές και γονικές παροχές τόσο σε περιουσιακά στοιχεία, όσο και σε μετρητά. 

Ποιοι έχουν όφελος;
Όσοι ανήκουν στον Α’ βαθμό συγγένειας δηλαδή:
α) Ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο ο κληρομούμενος ή ο δωρητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, κατά τις διατάξεις του ν.3719/2008 (εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών) ή του ν.4356/2015, β) τα τέκνα, γ) οι εγγονοί και δ) οι γονείς του κληρονομουμένου ή του δωρητή.
Για το συγκεκριμένο βαθμό η κλίμακα δωρεών (περιλαμβανομένων και των χρημάτων) είναι:

Δωρεές Γονικές Παροχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
(Νέα κλίμακα)

Κλιμάκια (σε ευρώ)

Συντελεστής κλιμακίου %

Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ)

Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ)

Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ)

800.000

800.000

Υπερβάλλον

10

Προσοχή! Να σημειώσουμε ότι το τεκμήριο για τη δωρεά χρηματικών ποσών δεν έχει καταργηθεί και πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση, και βέβαια να δικαιολογείται είτε από τα φορολογικά αποταμιεύματα του δωρητή (ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων), είτε από τα εισοδήματα που δηλώνει το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ
Αναστολή Λειτουργίας Επαγγελματικής Εγκατάστασης από 48 ώρες έως 10 ημέρες 
Στο ίδιο νομοσχέδιο η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, περιέλαβε τη θεσμοθέτηση προστίμων για τη μη διασύνδεση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) με το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ.
Με τα άρθρα 173 και 174 του νομοσχεδίου, το υπουργείο Οικονομικών έρχεται να επιβάλει πρόστιμα για τη μη διασύνδεση από 1.10.2022 αλλά και την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης:
– για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,
– για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο τα άρθρα κατατέθηκαν γιατί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων, δεν καλύπτει κυρώσεις, που σχετίζονται με την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

«Άρθρο 173***
Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). – Προσθήκη άρθρου 54Η στον ν.4174/2013
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:
«Άρθρο 54Η
Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:
α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
2.
Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.
3.
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
2.
Το άρθρο 54Η του ν.4174/2013 ισχύει από την 1η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.
3.
Η περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 καταργείται.
Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 οι λέξεις «και ιγ’ » διαγράφονται.» 

«Άρθρο 174****
Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στις κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α ν.2523/1997 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α του ν.2523/1997
1.
Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 (Α’ 179) α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της παράβασης που συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.»
2.
Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν.4174/2013 (Α’ 170) και εφεξής.»

_______________________________________________
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181/Α’ /23.9.2022 ο Ν.4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», που περιλαμβάνει τα άρθρα που αναφέρονται στο κείμενο.

Τα κείμενα των ψηφισμένων άρθρων έχουν ως εξής:

**Άρθρο 175. Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών – Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν.4839/2021
1. Στο τέλος του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν.4839/2021 (Α’ 181), προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.2961/2001 (Α’ 266), ως μεταφορά χρημάτων ορίζεται η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.»
2.
Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τη δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία πραγματοποιείται από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.9.2022. 

***Άρθρο 173. Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) – Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν.4174/2013
1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:

«Άρθρο 54Η
Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)
1.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:
α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
2.
Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.
3.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο 54Η του ν.4174/2013 ισχύει από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

****Άρθρο 174. Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν.2523/1997 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13Α ν.2523/1997
1.
Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 (Α’ 179) α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της παράβασης που συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν.4174/2013 (Α’ 170) και εφεξής.

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2024

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δε 11

Webinar – myDATA

11 Μαρτίου @ 16:00 - 19:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558