BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Οι αναγκαίες κινήσεις για φορολογικές δηλώσεις και myDATA 

Εν αναμονή εξελίξεων στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Η μικρή ροή της υποβολής των δηλώσεων, αλλά και η καθυστέρηση της ανάρτησης των τιμολογίων που υποβλήθηκαν στο myDATA, οδηγούν στην παράταση της κατάθεσης. 

Απόστολος Αλωνιάτης*

Θα το ξαναγράψουμε, γιατί θεωρούμε πως είναι σημαντικό. Φέτος κινδυνεύουμε να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις «στον αέρα», μιας και δεν έχουμε τα στοιχεία εκείνα, που μπορούμε να βρούμε από τα τιμολόγια, που δεν μας έχουν παραδοθεί, από τις επιχειρήσεις. 

Σύνδεση Ε9 και κτηματολογίου. Επιπτώσεις, πρόστιμα και διαδικασίες 

Χωρίς πρόστιμο;
Με την ΜΥΦ, μέχρι και πέρυσι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα έλεγχο στα τιμολόγια που είχαν εκδώσει οι προμηθευτές των επιχειρήσεων. Φέτος η εφαρμογή των MyDATA και τα αναμενόμενα προβλήματα της πρώτης εφαρμογής, πρέπει να εξεταστούν σοβαρά από τη διοίκηση.
Υπάρχει λύση; Ναι! Με απόφασή της η διοίκηση να επιτρέψει την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο, για τις εταιρίες που θα διαπιστώσουν ότι δεν έχουν περάσει στα βιβλία τους τιμολόγια δαπανών.

Αποκλίσεις MyDATA
Να θυμίσουμε ότι μέχρι 15 Ιουνίου -το Υπουργείο και η ΑΑΔΕ, έδωσαν παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων για το 2021 στο MyDATA, για την 30η Ιουνίου 20221– οι επιχειρήσεις έπρεπε να ανεβάσουν στην πλατφόρμα myDATA, τα εκδοθέντα στοιχεία τους, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης, τις αποδείξεις λιανικής, τα παραστατικά αυτοτιμολόγησης, τους τίτλους κτήσης και τις επιδοτήσεις που έλαβαν το 2020, καθώς και το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, του κρατικού δανείου που έλαβαν.
Όμως η υποχρέωση δεν σταματά εδώ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, πρέπει οι επιχειρήσεις να ανεβάσουν στην ίδια πλατφόρμα τις «αποκλίσεις» που έχουν με τους αντισυμβαλλόμενους τους.
Όχι όμως όλες τις «αποκλίσεις», αλλά αυτές στις οποίες τα στοιχεία που έχουν ανέβει στο MyDATA και εμφανίζεται, ο προμηθευτής, να έχει ανεβάσει λιγότερα στοιχεία από αυτά που έχει στα βιβλία της η επιχείρηση.
Για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί ας δώσουμε ένα παράδειγμα:
Η επιχείρηση Α έχει καταχωρήσει στα βιβλία της 12 τιμολόγια από την επιχείρηση Β’, αξίας 10.000 ευρώ. Μετά από έλεγχο στα τιμολόγια που έχει ανεβάσει η επιχείρηση Β’ η πρώτη επιχείρηση διαπιστώνει ότι ο προμηθευτής της έχει «ανεβάσει» στην πλατφόρμα μόνο 10 τιμολόγια συνολικής αξίας 9.000 ευρώ.
Τότε η επιχείρηση Α πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα myDATA αυτή την απόκλιση.
Δήλωση απόκλισης πρέπει να κάνει και η επιχείρηση που θα διαπιστώσει ότι εκείνη έχει στα βιβλία της 12 τιμολόγια αξίας 10.000 ευρώ και η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση έχει ανεβάσει μεν 12 τιμολόγια , αλλά συνολικής αξίας 9.500 ευρώ.
Ο τρόπος με τον οποίο θα αποσταλούν αυτές οι αποκλίσεις στην πλατφόρμα myDATA, δεν μας έχει ανακοινωθεί ακόμη και αναμένεται να γίνει γνωστός μέσα στον Σεπτέμβριο.
Προσοχή! Την ΑΑΔΕ δεν την ενδιαφέρει αν η επιχείρηση Α έχει στα βιβλία της 10 τιμολόγια αξίας 9.000 ευρώ και ο προμηθευτής της έχει αναρτήσει στην πλατφόρμα 12 τιμολόγια αξίας 10.000 ευρώ. Όχι βέβαια ότι η επιχείρηση Α δεν πρέπει να κάνει έλεγχο ώστε να διαπιστώσει αν τα 2 τιμολόγια την αφορούν ή έχουν εκδοθεί κατά λάθος.
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει, κατά την άποψη μας , αν και δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, ν’ απορρίψουν αυτά τα τιμολόγια.

Ε9 – Κτηματολόγιο
Διασύνδεση της βάσης του Ε9 με το Κτηματολόγιο προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, κάτι το οποίο περιμέναμε αφού η κτηματογράφιση, μεγάλου μέρους της χώρας έχει ολοκληρωθεί.
Βάσει των όσων αναφέρονται στους επιχειρησιακούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την περίοδο 2022-2025, όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά από το διοικητή της Αρχής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μέσα από την ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022, η Αρχή ετοιμάζεται να παρουσιάσει μία νέα βάση δεδομένων των ακίνητων φυσικών και νομικών προσώπων. Η νέα αυτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα ονομάζεται «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «Περιουσιολογίου» που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, από τις δηλώσεις των φορολογούμενων.
Τα δεδομένα αυτού του μητρώου θα διασυνδεθούν και θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο, αλλά και να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν οι διαφορές και οι διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων.
Σε όσες περιπτώσεις θα διαπιστώνονται διαφορές στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και στο Κτηματολόγιο οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προκειμένου να διορθώσουν τις διαφορές και οι δηλώσεις Ε9 να συμφωνούν πλήρως με τις δηλώσεις του Κτηματολογίου.
Τελικός σκοπός της δυνατότητας που παρέχεται είναι η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό «Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ και στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Απολογισμός 2020
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η ΑΑΔΕ για το 2020 πραγματοποίησε δράσεις συμμόρφωσης σε υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων Ε9, αξιοποιώντας δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εφαρμόζοντας κατάλληλες επικοινωνιακές πρακτικές προκειμένου να συμμορφωθούν εκούσια όσοι φορολογούμενοι έχουν ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους και δεν έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις Ε9.
Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκε δράση για Νομικά Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9. Το πλήθος των Νομικών Προσώπων με τα οποία πραγματοποιήθηκε επικοινωνία ανήλθε σε 2.091, από τα οποία συμμορφώθηκαν 156 Νομικά Πρόσωπα (7,5%). Η αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων ανέρχεται στο ποσό των 506.585.281€ και το συνολικό ποσό βεβαίωσης ΕΝΦΙΑ ετών 2016 – 2020 ανέρχεται σε 1.248.644 €.

Τροποποιητικές δηλώσεις
Οι ιδιοκτήτες, δηλαδή, θα μπορούν να δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) τα πραγματικά στοιχεία όλων των ακινήτων τους, όπως αυτά έχουν ήδη περιληφθεί στο Κτηματολόγιο.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από το 2019 και θα εξακολουθήσει να παρέχεται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή θα προκύψει από σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, η οποία θα κοινοποιηθεί προς τον υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με την αλλαγή που έγινε με τον νόμο ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256/23-12-2020). Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του ν.4607/2019, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν.4764/2020, ορίζονται τα εξής:
“3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.”
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, της τροποποίησης: «Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα έως την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ουσιαστικά γίνεται επέκταση της τροποποιούμενης διάταξης, καθώς διευρύνεται το ήδη ευνοϊκό για τους φορολογουμένους καθεστώς. Η ρύθμιση συντελεί τόσο στην ορθή απεικόνιση των ακινήτων στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όσο και -κυρίως- στην ορθή απεικόνιση αυτών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη, καθώς αφήνει μεγάλο χρονικό περιθώριο υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς επιβολή προστίμων, όταν οι δηλώσεις αυτές στερούνται φορολογικού ενδιαφέροντος.
Η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/19 προτείνεται δεδομένου ότι η ρύθμιση, που αυτή περιέχει, περιλαμβάνεται ήδη στην προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου και νόμου. Η κατάργηση επιβολής προστίμων απαιτεί την ψήφιση διάταξης νόμου».
Προσοχή! Η υποβολή χωρίς πρόστιμο δηλώσεων Ε9, αφορά μόνο τις τροποποιητικές δηλώσεις. Αν κάποιος φορολογούμενος υποβάλει αρχική δήλωση, διότι έκανε πρώτη φορά δήλωση Ε9, τότε ισχύει κανονικά το πρόστιμο.

Λοιπές προσαυξήσεις
Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνεται η οποία διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 και προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων) ο υπόχρεος ιδιοκτήτης θα καλείται να καταβάλει τον φόρο αυτό προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ μέχρι την ημέρα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης. Η διαφορά υποβάλετε σε μία δόση.
Προσοχή! Σύμφωνα με τον Ν.4223/2013 (περί ΕΝΦΙΑ) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 «Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης», για κάθε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον από την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, βάσει αυτής της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρα θα πρέπει ο φορολογούμενος να καταθέσει τα συμβόλαιο και τα λοιπά έγγραφα στην Δ.Ο.Υ. ή όπου πλέον ζητηθεί.

Ε9 από έλεγχο
Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής. 

10+1 βήματα
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις που σας αφορούν, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
i. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
ii. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
iii. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
iv. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
v. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
vi. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
vii. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
viii. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
ix. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
x. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.
xi. Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Να σημειώσουμε ότι αν θέλετε να κάνετε αλλαγές για το 2021, το σύστημα δεν έχει ανοίξει ακόμη.
Κάτι κινείται γενικότερα. Κάποιοι επιτέλους άρχισαν να βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Λίγοι αλλά λένε ότι τις αλλαγές τις κάνουν οι μειοψηφίες. Το μέλλον θα δείξει, αν όλα αυτά δεν είναι μόνο ξεσπάσματα, αλλά μια αλλαγή στον χώρο των λογιστών-φοροτεχνικών.

_____________
1Δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στοιχείων για το 2021 στο MyDATA, για την 30η Ιουνίου 2022, με την υπό στοιχεία Α.1075/15.6.2022 (ΦΕΚ Β’ 3009/15.6.2022) απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) “Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’ 170)” (Β 1475).»
_____________

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2023

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Απρ 03
Απρ 03

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Start

3 Απριλίου @ 16:00 - 17:00
Απρ 07

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558