BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Να σας τα πούμε; Παρατάσεις στο… και πέντε των αποφάσεων

Παρατάσεις σε φορολογικές υποχρεώσεις. Ποιες από αυτές του 2020 εκπληρώνονται μέσα στο 2021 

Απόστολος Αλωνιάτης* 

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία, δύναμη, και χωρίς μάσκες και περιορισμούς!
Κυριολεκτικά στο… παραπέντε το υπουργείο αναγκάστηκε να δώσει παρατάσεις σε δηλωτικές υποχρεώσεις. Αλλιώς σχεδιάζαμε να σας τα πούμε στην αρχή της χρονιάς κι αλλιώς μας προέκυψαν…
Ποτέ δεν θα καταλάβω, αν και 41 χρόνια στο επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, γιατί οι παρατάσεις ανακοινώνονται , πολλές φορές ακόμη και στο και πέντε, όταν ο κόσμος το έχει τούμπανο και το υπουργείο κρυφό καμάρι, ότι θα δώσει παράταση. 

Παράταση σε δηλώσεις

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών (ΑΑΔΕ), στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το απόγευμα, δόθηκαν παρατάσεις προθεσμιών «λόγω πανδημίας».
Πιο συγκεκριμένα με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπονται οι ακόλουθες παρατάσεις:

 1. Παρατείνεται, έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής των παρακάτω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020:
  – Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
  – Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
  – Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.
  – Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λπ. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
  – Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., από τον φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020.
  Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ:
  – με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
  – με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς)
  Κυκλοφόρησε και σχετική απόφαση η Α.1302/2020 (ΦΕΚ Β 5865/31.12.2020)
  Με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.»

Δηλώσεις μισθωμάτων κορωνοϊού

 1. Παρατείνεται έως την 29η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», που αφορούν στους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση.
  Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν μέχρι 29 Ιανουαρίου 2021 λάθη και παραλείψεις των δηλώσεων για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια των μηνών Μαρτίου – Αυγούστου.  Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να δηλωθεί η μείωση του ενοικίου Νοεμβρίου. (( Α.1301 (ΦΕΚ Β 5865/31.12.2020)).

Τέλος παιγνίων

 1. Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές

Δηλώσεις που έληγαν εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020 παρατείνονται έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Η παράταση αυτή ισχύει και για γονικές παροχές χρηματικών ποσών για κάλυψη τεκμηρίων.
Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση Α.1276/14.12.2020 (ΦΕΚ 5635/Β’/21.12.2020):
«Παρατείνεται μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.
Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 27η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας κατά περίπτωση». 

Ηλεκτρονικά βιβλία

Από το υπουργείο οικονομικών και η ΑΑΔΕ έχοντας την βεβαιότητα ότι  δεν θα έχουμε κορωνοϊό , από  1 Απριλίου 2021 και μετά μετέφεραν την ημερομηνία της παραγωγικής εφαρμογής του “myDATA”.
Στο δελτίο τύπου με θέμα «Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA» αναφέρει:
«Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.
Κατόπιν αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί το 1ο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA.
Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31.10.2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.
Με την απόφαση Α.1300/2020 (ΦΕΚ Β 5862/31.12.220), τροποποιείται η αρχική απόφαση Α.1138/2020 ως προς την έναρξη αποστολής των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, Αντικαθιστώντας το άρθρο 7 της αρχικής απόφασης:
Με αυτή την τροποποίηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστέλλουν από 1 Απριλίου 2021, τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.
Όσο αφορά τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 31.10.2021.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Υπογράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού, με την οποία ορίζεται ότι τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης έχει ως στόχο την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των λογιστών/φοροτεχνικών, που καλούνται να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση συντρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.
Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία έληγε στις 31.12.2020 

Λοιπές παρατάσεις

Να θυμίσουμε ότι με παλαιότερες αποφάσεις έχουν παραταθεί ακόμη :

Τέλη κυκλοφορίας
Σύμφωνα με την απόφαση Α 1266/08-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5501/14-12-2020), με θέμα την παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία
«1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της (σ.σ. από 08.12.2020).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Απόσυρση πινακίδων
Με την παραπάνω απόφαση έχει δοθεί και παράταση στην απόσυρση των πινακίδων. Να θυμίσουμε ότι η απόσυρση θα γίνεται πλέω ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα «myCAR» στην διεύθυνση  https://mycar.aade.gov.gr/
Σύμφωνα με την Α.1304/2020 (ΦΕΚ Β 5871/31.12.2020), έγινε ο καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής.

Πότε καταθέτουμε στην Δ.Ο.Υ.
Στην ίδια απόφαση υπάρχουν και οι περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.
Πιο συγκεκριμένα στην Δ.Ο.Υ. κατατίθενται:
1. Η θέση οχήματος σε ακινησία και η άρση αυτής δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος και όχι ηλεκτρονικά, στις εξής περιπτώσεις:
α. Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.
β. Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.
γ. Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
δ. Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.
ε. Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.
στ. Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.
ζ. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.
η. Πλειστηριασμού του οχήματος.
θ. Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου.
ι. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).
Για την απόδειξη των ως άνω ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία εξετάζονται από τη Δ.Ο.Υ. πριν την θέση του οχήματος σε ακινησία.
2. Εάν για όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία κατά τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, συντρέξει μετά τη θέση του οχήματος σε ακινησία γεγονός εκ των αναφερομένων στις περιπτώσεις α-ι της προηγούμενης παραγράφου, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
3. Για τις περιπτώσεις που η κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται σε άλλη δημόσια αρχή και συντρέχει κάποιο από τα γεγονότα των περιπτώσεων της α-ι της παρ. 1, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δηλώνει το γεγονός στην αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
4. Σε περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου, η ακινησία του οχήματος δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας Εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Πόθεν έσχες
Η εφαρμογή υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2020 για τους υπόχρεους θα άνοιγε  την 1η Σεπτεμβρίου 2020, και θα κλείσει την 28η Φεβρουαρίου 2021 (ν.4753/2020 αριθ. 59). (σ.σ. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής  ήταν 30.11.2020) πάει για 28η Φεβρουαρίου 2021).

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2021

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεωνς αυτή την στιγμή.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4556