BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Νέος Γολγοθάς παρατάσεων και αλλαγών

Απόστολος Αλωνιάτης*

Όσο συνεχίζεται η πανδημία με τα επακόλουθά της, τόσο συσσωρεύονται τα λάθη οι αστοχίες τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις αλλά αυξάνεται και ο φόρτος εργασίας στους λογιστές – φοροτεχνικούς που ανθρώπινα κάνουν λάθη από την πίεση και το άγχος τους.

Ασφυκτικές προθεσμίες
Έχουμε γράψει αρκετές φορές για τις ασφυκτικές προθεσμίες, που βάζουν όλες οι υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρω αυτές που έληγαν ή λήγουν στο τέλος του Ιανουαρίου και τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου: Επιστρεπτέα προκαταβολή, αναστολές, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δηλώσεις Covid μειώσεων ενοικίων, ΦΠΑ απλογραφικών και διπλογραφικών, Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ΑΠΔ και όλα αυτά παράλληλα με τις τρέχουσες δουλειές.

Δ.Ο.Υ. που υπολειτουργούν
Δεν είχαμε όμως μόνο αυτά. Είχαμε και μια σειρά από εργασίες που γίνονται μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου κάθε χρόνο και μάλιστα πολλές από αυτές στην Δ.Ο.Υ., που είναι με ραντεβού και δεν ξέρεις αν το ραντεβού σου θα είναι εντός ή εκτός προθεσμίας, αν θα μπορέσεις να εξυπηρετηθείς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής εργασίες: Μεταβολές από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. αλλαγή κατηγορίας βιβλίων), Επιλογή φορολόγησης με Φ.Π.Α. της εκμίσθωσης χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, Επιλογή εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ. Μεταπωλητής αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής, αρχαιολογικής αξίας, Δήλωση μη εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, Υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., Υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου 39 του Κ.Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), Αίτηση χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτων.
Αυτές είναι λίγες από τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν με ραντεβού οι περισσότερες στην εφορία, σε μια εφορία που υπολειτουργεί μιας και έχει ανθρώπους που την «τρέχουν» με προβλήματα υγείας λόγω κορωνοϊού, που πρέπει και αυτοί να προσέχουν.
Μην ξεχνάμε ότι τόσο ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, όσο και ο κλάδος των εφοριακών έχει πολλούς νοσούντες με κορωνοϊό, μάλιστα και με νεκρούς.

Έντυπο αδειών Ε11
Γράψαμε την περασμένη εβδομάδα για την ανάγκη που υπάρχει να δοθεί παράταση στην υποβολή του εντύπου Ε11, που αφορά την δήλωση των αδειών των εργαζομένων της περασμένης χρονιάς. Η παράταση δόθηκε με την 3310/Δ1.933/2021 (ΦΕΚ Β’ 241/25-01-2021) απόφαση.
Σύμφωνα με αυτήν η καταληκτική προθεσμία υποβολής του εντύπου παρατείνεται για το έτος 2021, έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Να θυμίσουμε ότι λόγω των έκτακτων εργασιακών συνθηκών που δημιουργήθηκαν το 2020 από την πανδημία του κορωνοϊού, νομοθετήθηκε με τον Ν.4756/26.11.2020 άρθρο 69, παράγραφος 1: «Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021».
Άρα στο έντυπο Ε11 θα αναγραφούν οι ημέρες της άδειας που έχει δοθεί μέχρι και αφορά το έτος 2020. Θα περιμένουμε να δούμε πως θα αντιμετωπιστούν οι ημέρες αδείας που αφορούν το 2020 και θα δοθούν μέσα στο 2021.

Δήλωση μισθωμάτων
Μια ακόμη παράταση για την ενημέρωση των μισθωτηρίων που δεν είχαν δηλωθεί ηλεκτρονικά, έδωσε η ΑΑΔΕ, στην προσπάθεια να μαζέψει στοιχεία ώστε να ενημερώσει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε2, που αφορά την δήλωση των εισοδημάτων από ενοίκια.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020.
Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
Όπως σημειώνει το Δ.Τ. η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία.

Η …σπουδή της ΑΑΔΕ
 Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εκφράσουμε μία άποψη πάνω στην εμμονή της ΑΑΔΕ, και του διοικητής της, να εφαρμόζει σχεδόν άμεσα και χωρίς καμία προετοιμασία, κάθε τι που της προτείνεται, αγνοώντας πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι πάντα είμαστε υπέρ των μέτρων που ενισχύουν την πάταξη της φοροδιαφυγής. Άλλωστε το έχουμε αποδείξει και στην πράξη είτε με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ), είτε με την συμμετοχή μας σε επιτροπές του υπουργείου.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όμως την βιασύνη και την πίεση καταστάσεων, ειδικά σε μια εποχή που φορολογούμενοι και λογιστές είναι σε κατάσταση εξάντλησης.
Ελπίζουμε να μην προσπαθήσει να εφαρμόσει το μέτρο της αυτόματης ενημέρωσης των ενοικίων (Ε2) από φέτος η ΑΑΔΕ, γιατί θα γελάσει κάθε πικραμένος.
Θα γίνει ότι και με το Ε9 που 20 και πλέον χρόνια από την εφαρμογή του το κράτος δεν έχει κατορθώσει να έχει πραγματικά στοιχεία. 

Πολυνομοσχέδιο
Ψηφίστηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 ο Ν.4772/2021 (ΦΕΚ Α 17/5.2.2021)
«Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», με θέματα που αφορούν την φορολογία, μεταξύ των όποιων:
– Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
– Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων- Τροποποίηση παρ. 42 άρθρου 72 ν. 4172/2013 και παρ. 2 άρθρου 13 ν. 4690/2020
– Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής
– Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
– Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το φορολογικό έτος 2020 – Συμπλήρωση παρ. 4 άρθρου 8 και παρ. 50 άρθρου 72 ΚΦΕ
– Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς – Συμπλήρωση άρθρου 41 Κώδικα ΦΠΑ
– Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων
– Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων-Τροποποίηση Παραρτήματος III Κώδικα ΦΠΑ
– Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ 

Αναστολές Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, εκ των προτέρων η υποβολή από τους εργοδότες των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον Φεβρουάριο.
Συγκεκριμένα έως τις 5 Φεβρουαρίου οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή την περίοδο 1-5 Φεβρουαρίου.
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Επανέρχεται από τον μήνα Φεβρουάριο η διαδικασία εκ των προτέρων υποβολής εντύπων μεταβολής κατάστασης του προσωπικού των επιχειρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», για όλες τις περιπτώσεις.
Ειδικά όσον αφορά στις αναστολές συμβάσεων εργασίας, σε συνέχεια της από 29 Ιανουαρίου ενημέρωσης ότι θα συνεχιστούν και τον Φεβρουάριο (κατά τα πρότυπα της λίστας ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Ιανουαρίου), επισημαίνεται ότι η διαδικασία δήλωσης των αναστολών εκ μέρους των εργοδοτών τροποποιείται και καθίσταται προαναγγελτική, με βάση την εμπειρία των τελευταίων μηνών και με στόχο την πιο ορθολογική λειτουργία του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα:
Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.
Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο τον μήνα.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως.
Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.
Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.
Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες είτε γιατί η νομοθέτηση του μέτρου γίνονταν εκ των υστέρων, είτε γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα στο ΕΡΓΑΝΗ, οι δηλώσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία προς το τέλος του μήνα ή ακόμη και τον επόμενο.

Υ.Γ.: Έχουμε το προνόμιο, εκ της θέσεως μας, να μιλάμε με δεκάδες λογιστές φοροτεχνικούς κάθε μέρα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης. Την κατάσταση που βιώνουν οι συνάδελφοι, σχεδόν ένα χρόνο τώρα, δεν μπορώ να σας την περιγράψω, αλλά όπως είπε κάποιος συνάδελφος «Η κατάσταση δεν πάει άλλο, πάμε το πρωί στο γραφείο και δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε και παράλληλα με το χάος που επικρατεί, όλο και κάτι ξεχνάμε και πληρώνουμε πρόστιμα ή ακούμε την γκρίνια των πελατών μας που δεν τους κάναμε μια αίτηση για κάποια επιδότηση. Βέβαια το κυριότερο είναι ότι έχουμε ανοίξει τεφτέρι, γιατί όλοι θέλουν να τους κάνουμε την δουλειά τους, αλλά κανείς να την πληρώσει!»

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2021

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Πε 18

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4556