BLOG

Εξ αποστάσεως εργασία & Μηχανισμός στήριξης εργαζομένων στον τουρισμό

Παράταση στην εξ αποστάσεως εργασίας & ένταξη στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού

Με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δόθηκε παράταση στη δυνατότητα προσφυγής στο δικαίωμα της εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στην πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο.

Συγκεκριμένα:

A] οικ.26308/768/30.6.2020 (ΦΕΚ 2684/B’/1.7.2020) – ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεως – Υγείας:
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)

 [….]
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2020.
[….]

 

B] οικ.26399/604/30.6.2020 (ΦΕΚ 2685/Β’/1.7.2020) – Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12997/231/23.3.2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει

[…..]
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12997/231/23.3.2020 (Β’ 993) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 17045/319/30.4.2020 όμοιά της (Β’ 1694), ως εξής:
Προστίθεται άρθρο 6, ως εξής:

«Άρθρο 6
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ’ αριθ. οικ.23102/477/12.6.2020 (Β’ 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ’ αριθ. οικ. 23102/477/12.6.2020 (Β’ 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), ως το συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α’ της υπ’ αριθ. οικ.23102/477/12.6.2020 (Β’ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης», στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr).[….].

 

_____________________

οικ.23102/477/12.6.2020 (ΦΕΚ 2268/Β’) – Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων 

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020

  1. Οι εργοδότες – επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020: α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1346/1983 (A’ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν.1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.

  1. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4682/2020 (A’ 76).
  2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
    _________________


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές υποχρεώσεις Αυγούστου 2020

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεωνς αυτή την στιγμή.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4552