BLOG

Νικόλαος Φραγκιαδιάκης

Επιδόματα: Δώρο Πάσχα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πέραν των μηνιαίων μισθολογικών περιόδων, το εγχώριο εργατικό δίκαιο προβλέπει την χορήγηση επιδομάτων εορτών και αδείας, τα οποία ανέρχονται σε 2 μισθολογικές περιόδους ανά έτος ως εξής: ½ μισθολογική περίοδο το Δώρο Πάσχα, ½ μισθολογική περίοδο το επίδομα αδείας και 1 μισθολογική περίοδο το Δώρο Χριστουγέννων.

Νικόλαος Φραγκιαδάκης*

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την ΥΑ 19040/1981 το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται σε εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την 1/1 έως και την 30/4 κάθε έτους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μισό μισθό για έμμισθους ή τα 15 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν εργαστεί ολόκληρο το προαναφερθέν διάστημα τότε του καταβάλλεται αναλογία του Δώρου.
Ως αναλογία ορίζεται, σύμφωνα με την απόφαση, 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου) για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου το δικαιούμενο Δώρο εξευρίσκεται με κλάσμα.
Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών, οι ημέρες απεργίας και στάσης εργασίας, οι ημέρες ασθενείας κατά τις οποίες επιδοτήθηκε ο εργαζόμενος από το ασφαλιστικό ταμείο και οι ημέρες όπου η σύμβαση του εργαζόμενου βρίσκεται σε αναστολή.
Αντιθέτως, στις ημέρες συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ασθενείας κατά τις οποίες δεν επιδοτείται ο εργαζόμενος συμπεριλαμβανομένων και των τριημέρων, οι ημέρες αδείας τοκετού και λοχείας (119 ημέρες), καθώς και από την Νομολογία προκύπτει ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες επισχέσεως εργασίας.
Στους εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ισχύουν τα εξής:
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης πχ 4 ώρες ημερησίως, τους καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα όπως και των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αλλά μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών.
Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση) δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας.
Οι εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες αλλά και λιγότερες ώρες δικαιούνται 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας αλλά με μειωμένο λόγω μειωμένων αποδοχών. Στην περίπτωση που οι αμοιβές του εργαζόμενου της συγκεκριμένης περίπτωσης δεν είναι σταθερές τότε λαμβάνεται μέσος όρος αποδοχών για τον ορθό υπολογισμού του Δώρου.
Το Δώρο Πάσχα προσαυξάνεται κατά 0,04166 το οποίο είναι και αναλογία 0,5/12 του επιδόματος αδείας.

3. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές κατά την 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Ως πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζόμενου.
Τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου είναι ο μισθός ή το ημερομίσθιο, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής, καθώς και άλλες αποδοχές-παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη είτε σε χρήμα είτε σε είδος ως αντάλλαγμα της εργασίας του μισθωτού, κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη μέσα στο έτος, περιοδικά ή όχι.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Α) Προσαυξήσεις αργίας ή νυκτερινής απασχόλησης
Β) Προσαυξήσεις υπερεργασιακής απασχόλησης
Γ) Προσαυξήσεις υπερωριακής απασχόλησης
Δ) Τα οδοιπορικά έξοδα όταν αυτά χορηγούνται τακτικώς
Ε) Τα πριμ παραγωγικότητας
Το ποσό του Δώρου Πάσχα δύναται να έχει πλαφόν το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 50, ήτοι σήμερα € 31,85 x 50 = € 1.592,50. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στους εργαζόμενους που δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Πάσχα δηλαδή εκείνους που εργάστηκαν όλο το χρονικό διάστημα από 1/1 – 30/4 εκάστου έτους.

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παράδειγμα 1 – Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης – Εργασία 1/1- 30/4
α. Έστω εργαζόμενος μισθωτός με μικτό μηνιαίο μισθό € 900. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 900 x ½) x 1,04166 = € 470,97
β. Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος μικτό ημερομίσθιο € 40. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 40 x 15) x 1,04166 = € 625

Παράδειγμα 2 – Εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης – Εργασία από 1/1 έως 20/3/2020 όπου και αποχώρησε οικειοθελώς.
α. Έστω εργαζόμενος μισθωτός με μικτό μηνιαίο μισθό € 900. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 900 x ½) x (80/120) x 1,04166 = € 314,06
Σημείωση: Το κλάσμα 80/120 είναι η αναλογία ημερολογιακών ημερών εργασίας / ολόκληρου διαστήματος δώρου Πάσχα
β. Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος μικτό ημερομίσθιο € 40. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 40 x 15) x (80/120) x 1,04166 = € 416,66
Σημείωση: Το κλάσμα 80/120 είναι η αναλογία ημερολογιακών ημερών εργασίας / ολόκληρου διαστήματος δώρου Πάσχα 

Παράδειγμα 3 – Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης με εργασία 1/1-30/4
Έστω εργαζόμενος μισθωτός μερικής απασχόλησης (4 ώρες καθημερινής εργασίας) με μικτό μηνιαίο μισθό € 450. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 450 x ½) x 1,04166 = € 234,27
Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος μερικής απασχόλησης (4 ώρες καθημερινής εργασίας) μικτό ημερομίσθιο € 20. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 20 x 15) x 1,04166 = € 312,50 

Παράδειγμα 4 – Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης – Εργασία από 1/1 έως 20/3/2020 όπου και αποχώρησε οικειοθελώς.
α. Έστω εργαζόμενος μισθωτός μερικής απασχόλησης (4 ώρες καθημερινής εργασίας) με μικτό μηνιαίο μισθό € 450. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 450 x ½) x (80/120) x 1,04166 = € 156,25
Σημείωση: Το κλάσμα 80/120 είναι η αναλογία ημερολογιακών ημερών εργασίας / ολόκληρου διαστήματος δώρου Πάσχα
β. Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος μερικής απασχόλησης (4 ώρες καθημερινής εργασίας) μικτό ημερομίσθιο € 20. Το δώρο Πάσχα που θα λάβει θα είναι (€ 20 x 15) x (80/120) x 1,04166 = € 208,33
Σημείωση: Το κλάσμα 80/120 είναι η αναλογία ημερολογιακών ημερών εργασίας / ολόκληρου διαστήματος δώρου Πάσχα 

Παράδειγμα 5 – Εργαζόμενος με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης με εργασία 1/1-30/4
Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης (3 ημέρες / εβδομάδα) με μικτό ημερομίσθιο € 40. Το δώρο Πάσχα που θα υπολογιστεί ως εξής:
Δικαιούμενες ημέρες δώρου: 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας.
Ημέρες εργασίας 1/1-30/4: 48
Υπολογισμός δικαιούμενων ημερομισθίων: 1 x 48/6,5 = 7,38
Συνεπώς, 7,38 x 40 x 1,04166 = € 307,50

Παράδειγμα 6 – Εργαζόμενος με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης – Εργασία από 1/1 έως 20/3/2020 όπου και αποχώρησε οικειοθελώς.
Έστω εργαζόμενος ημερομίσθιος με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης (3 ημέρες / εβδομάδα) με μικτό ημερομίσθιο € 40. Το δώρο Πάσχα που θα υπολογιστεί ως εξής:
Δικαιούμενες ημέρες δώρου: 1 ημερομίσθιο ανά 6,5 ημέρες εργασίας.
Ημέρες εργασίας 1/1-20/3: 31
Υπολογισμός δικαιούμενων ημερομισθίων: 1 x 31/6,5 = 4,77
Συνεπώς, 4,77 x 40 x 1,04166 = € 198,75

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
i.
Το Δώρο Πάσχα προϋποθέτει ύπαρξη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής (αορίστου, ορισμένου, πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης)
ii. Tο Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί έως την Μεγάλη Τετάρτη δηλ. 12.04.2023
iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές του Δώρου Πάσχα δηλώνονται στην ΑΠΔ μηνός Μαΐου και καταβάλλονται έως 30/6 εκάστου έτους.
iv. Η από 01.04.2023 αύξηση του κατώτατου μισθού από €713 στα €780, θα αυξήσει και το Δώρο Πάσχα για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, με τον παρόντα κατώτατο στα €713 το δώρο Πάσχα είναι 713 x 0,5 x 1,04166 = 371,35€, ενώ με την αύξηση το δώρο Πάσχα θα είναι 780 x 0,5 x 1,04166 = 406,24€.

*Ο Νικόλαος Φραγκιαδάκης είναι λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης, CEO της NAF accounting.tax.consulting

 Προσοχή!
Το παρόν περιέχει αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο Μισθοδοσίας του συγγραφέα και απαγορεύεται η αναδημοσίευση του χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

_____________________________
Prosvasis Wiki | PBS ONE | Εκπαιδευτικά βίντεο
Υπολογισμός Δώρου Πάσχα και απεικόνιση Α.Π.Δ – PBS ONE


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαΐου 2024

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Ιούν 03
Ιούν 03

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Start

3 Ιουνίου @ 16:00 - 17:00
Ιούλ 01
Ιούλ 01

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Start

1 Ιουλίου @ 16:00 - 17:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558