Είσοδος Εγγραφή

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης αλλά και τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Prosvasis, πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της Prosvasis. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση των Υπηρεσιών μας, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων που παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (καλούμενοι στο εξής "Συμφωνία" ή "Σύμβαση") περιγράφουν τα δικαιώματά σας έναντι της Prosvasis, κατά την παροχή των υπηρεσιών της μέσω της Ιστοσελίδας της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτης της Prosvasis.

1. Ορισμοί

Οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, Prosvasis, μίας μοναδικής εταιρείας που προσφέρει κατά κύριο λόγο στους λογιστές-φοροτεχνικούς λειτουργικά κι εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και οι ώρες λειτουργίας της Εταιρείας μας βρίσκονται στο τέλος των παρόντων Όρων (βλ. παράγραφο 9, "Επικοινωνία"). Οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται στον χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (α) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, (γ) κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και (δ) αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην παρούσα Ιστοσελίδα, θα προστατεύετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, θα επιβλέπετε και θα έχετε πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του από εσάς και οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στην παρούσα Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περίπτωσης παραβίασης των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης.

3. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τους οποίους παρέχουμε μόνο προς διευκόλυνσή σας. Υποχρεούστε να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος επισκέπτεστε δεν περιέχει ιούς, κακόβουλα προγράμματα όπως worms ή trojan horses ή άλλους καταστροφικούς μηχανισμούς. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δε συνεπάγεται ότι εγκρίνουμε αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους ή τυχόν πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

4. Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λπ. στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας, με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

5. Ευθύνη της Prosvasis

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν σφαλμάτων σε όλες ανεξαιρέτως τις πληροφορίες που εμφανίζονται είτε αυτές προέρχονται απευθείας από την Prosvasis είτε μέσω άλλων ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων, στις οποίες γίνεται αναζήτηση για την αποτύπωση αποτελεσμάτων. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή άλλες ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποτελέσματα αναζήτησης, πληροφορίες σχετικές με Νομοθεσία και αρθρογραφία επί φορολογικών/λογιστικών και άλλων νομικών ή μη θεμάτων, απαντήσεις επιστημονικής ομάδας Prosvasis σε τυχόν ερωτήματα σας κ.λπ.). Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε ή/και να αφαιρέσουμε χωρίς προειδοποίηση τυχόν λάθη που εμφανίζονται κατά τ’ ανωτέρω στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε σκοπό, καθώς επίσης και για την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Όλες αυτές ανεξαιρέτως οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης όλων ανεξαιρέτως των προαναφερόμενων παρεχόμενων πληροφοριών. Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε email που στέλνεται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Με την παρούσα σύμβαση, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους σχετικά με τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη καταπάτησης συμφωνιών.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Πάροχο (ή οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και παρόχων οι οποίοι εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας μέσω ειδικών links) ή για όποιες σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, την έκθεση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση δε δύναται να θεωρηθεί ότι οι παρεχόμενες από την παρούσα Ιστοσελίδα πληροφορίες αποτελούν είτε έμμεσα είτε άμεσα παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξεως από τον εκάστοτε χρήστη ή τον οιονδήποτε τρίτο. Εναπόκειται πάντοτε στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας να αξιολογήσουν οι ίδιοι οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση και κρίση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Prosvasis. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των Ιστοσελίδων της Prosvasis μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής αγοράς ή παροχής υπηρεσιών.

Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από, ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, ποσό μεγαλύτερο από πενήντα ευρώ (50 ευρώ).

Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

6. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία μας έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας:

(α) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας

(β) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας μας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας μας ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

8. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εξυπακούεται δε ότι εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.

9. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

α) μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αχιλλέως 8, Καλλιθέα Τ.Κ.: 17674,
β) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@prosvasis.com
γ) μέσω τηλεφώνου στα τηλέφωνα 210 33 22 700, 211 10 33 700, Fax: 210 33 22 799 κατά τις ώρες λειτουργίας της εταιρείας μας [Δευτέρα-Παρασκευή (09:00 - 19:00), Σάββατο (09:00 - 14:00), Κυριακή - Κλειστά]

10. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε, μίας ή περισσοτέρων, από τις ρήτρες των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε επιμέρους παραγράφου ή μέρους μιας ή περισσοτέρων παραγράφων από αυτές τις ρήτρες) θεωρείται ότι είναι ή καθίσταται άκυρο ή αλλιώς μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν.

Επίσης, η ισχύς ή/και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγεται από την ακυρότητα αυτή.

11. Ισχύουσα Νομοθεσία

Την Ιστοσελίδα αυτή, τη διαχειρίζεται μια Ελληνική Εταιρεία και η παρούσα Συμφωνία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση των Ιστοσελίδων της Prosvasis.